Thờ Ảnh Người Thân Trong Nhà

HỎI: Trên bàn thờ gia tiên của gia đình tôi thờ hình ảnh của người thân. Tuy nhiên, có người nói rằng thờ hình ảnh như thế là không nên vì những vong hồn có oán thù với người thân của mình sẽ nhận ra hình ảnh và đến phá hại những người trong gia đình. Xin hỏi quý Báo, điều ấy có đúng không?  (NGUYỄN THỊ MINH TÂM, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)

ĐÁP :Bạn Nguyễn Thị Minh Tâm thân mến!

Quan niệm trên chỉ là sự suy diễn theo tâm lý và tập tục của chúng ta, không phù hợp với sự thật. Các vong hồn không nhận lầm hình ảnh là kẻ thù như con người hay lầm tưởng vì họ có “thần thông” đồng thời họ cũng không vì thù oán với người thân của chúng ta mà truy sát thân nhân được.

Thế giới không chỉ là đối cực âm dương, sống chết mà rất đa dạng. Mỗi loài một nghiệp khác nhau và không dễ tác động hoặc chi phối lên các dạng chúng sanh khác. Mặt khác, nếu chúng ta có đầy đủ phước đức nhờ gia đình biết kính thờ Tam bảo, thường tụng kinh lễ Phật, sống đạo đức và làm các điều thiện thì các Đức Phật, Bồ tát, chư vị Hộ pháp, thiện thần sẽ luôn hộ niệm chúng ta. Và nhất là, nếu chúng ta có tu tập thì phước đức ấy sẽ khiến cho các vong hồn, qu thần kính trọng, không những không dám xúc phạm mà còn hộ trì nữa.

Do đó, việc thờ hình ảnh của thân nhân trên bàn thờ gia tiên là bình thường. Có điều, sự thờ phụng ấy cần phải tôn nghiêm, trang trọng, ngăn nắp và thẩm mỹ. Gia đình nào hội đủ duyên lành thờ Phật, Bồ tát thì kẻ còn cũng như người mất đều được hộ trì và lợi ích hơn.

Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn