Trụ Trì & Phước Đức

HỎI:Tôi đọc một bài viết về trụ trì và phước đức như sau: “Vị trụ trì đồng nghĩa với phước đức. Phước đức nhiều thì trụ trì chùa to Phật lớn, phước đức ít thì trụ trì chùa nhỏ Phật bé, đạo khó phát triển. Khôngphước đức thì khó sanh làm người huống hồ chi làm trụ trì”. Tôi cũng đồng tình với lập luận như vậy nhưng vẫn băn khoăn vì có thể đưa đến những ngộ nhận về chức phận trụ trì. Mong quý Báo chia sẻ thêm.(thienhuong67…@yahoo.com)

ĐÁP:Bạn thienhuong… thân mến!

Chức phận của vị trụ trì là “Trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng”. Trụ trì là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, trách nhiệm nặng nề phải nỗ lực tu tập tinh chuyên mới hoàn thành sứ mạng. Hẳn nhiên có phước đức mới được “Phật bổ xứ” trụ trì. Tuy vậy, người không trụ trì, ở trong chúng hoặc ẩn dật hay du tăng, chưa hẳn là thiếu phước đức.

Trụ trì những ngôi chùa lớn là người có phước đức lớn nhưng trụ trì những ngôi chùa nhỏ chưa hẳn họ là người phước đức nhỏ. Phước đức biểu hiện rất đa dạng, luôn thay đổi, tăng giảm theo thời gian tùy thuộc vào sự tu tập, vun bồi phước đức của mỗi người. Ngôi chùa chỉpháp hữu vi, là phương tiện hành đạo, ngôi chùa không phản ánh đầy đủ và đích thực về phước đức của vị trụ trì ngôi chùa ấy.

Chẳng hạn như những vị thiền sư sau khi đạt đạo lui về ẩn dật nơi những thảo am nhỏ bé hoặc các chùa núi hoang vắng không phải vì các ngài thiếu phước đức. Tại những nơi này, không vì xa xôi vắng vẻ mà “đạo khó phát triển”. Ngược lại, phần lớn nguồn đạo được un đúc, tiếp nối và trao truyền chính từ những nơi này chứ không phải từ những ngôi chùa to lớn, nguy nga nơi phố thị. TổĐạt Ma ẩn dật trong núi Thiếu Thất, quay mặt vào tường gần cả chục năm mà phát huy thiền Đông Độ rạng ngời cho đến ngày nay là minh chứng rõ ràng nhất về điều này.

Vì thế, trong quá trình hành đạo luôn tùy duyên. Xây dựng chùa to Phật lớn cũng tốt nhưng chạy theo hình thức bên ngoài để thể hiện “có phước đức” mà nội tâm bất an là điều không nên.

Nguồn: giacngo.vn