Từ Ngang – cải biến tướng mạo

Từ Ngang người Dương Châu, mùa xuân đến kinh thành ứng thi, trong thành có Vương thầy tướng xem bói rất chuẩn. Từ Ngang nghe nói vậy cũng đến coi xem, Vương thầy tướng nói: “Nhìn tướng mặt ngươi mà xem, mệnh của ngươi không có con”, sau khi Từ Ngang thi đỗ, được phái đến Tây An làm quan. Trên đường đi có mua một cô gái rất xinh đẹp với ý định làm vợ bé, hỏi hoàn cảnh gia đình cô gái, cô gái trả lời: “Cha của thiếp làm quan tại Mỗ Địa, mấy năm trước chết rồi, địa phương xảy ra thiên tai, đói kém, một đám cướp đã đem thiếp bán vào kinh thành”, Từ Ngang nghe xong cảm thấy thương cho thân phận cô gái, bỏ ý định lấy cô làm thiếp, đem văn tự bán mình của cô gái đốt đi.

Đến Tây An, Từ Ngang lựa chọn một chàng trai tài đức cho cô ấy rồi giống như gả con gái đi lấy chồng vậy, hết thời hạn đảm nhiệm trọng trách tại Tây An, Từ Ngang trở về kinh thành, Vương thầy tướng sau ghi gặp Từ Ngang ngạc nhiên nói: “Từ biệt mấy năm, tướng mạo ngài đã biến đổi rất nhiều, “đoạn tử tướng” (tướng không có con) đã cải biến thành “đa tử tướng” (tướng có nhiều con), nhất định là ngài đã tích được đại âm đại đức rồi”. Không lâu sau, vợ của Từ Ngang lần lượt sinh hạ được năm người con trai.

(Theo Secretchina-Vietdaikynguyen)