Tứ Tự Di Đà

Hỏi: Tôi thường niệm danh hiệu Phật 6 chữ (NamA Di Đà Phật) nhưng hiện có người nói thêm cách niệm 4 chữ (A Di Đà Phật). Vậy cách niệm 4 chữ có đúng không? Nếu đúng thì nên chọn cách niệm nào? Làm sao để niệm Phật mau được nhất tâm(Ngọc Tuyết, Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM)

Đáp: Bạn Ngọc Tuyết thân mến!

Hiện tại, các hành giả tu tập theo tông Tịnh Độ có hai cách niệm danh hiệu Phật A Di Đà rất thông dụng là niệm 6 chữ (lục tự-NamA Di Đà Phật) và niệm 4 chữ (tứ tự-A Di Đà Phật). Cả hai cách niệm đều đúng, cho nên tùy theo thói quen của mỗi người mà có một tùy chọn thích hợp.

wwwttdd.jpg

Để niệm Phật mau được nhất tâm, phải thiết lập Tín-Nguyện-Hạnh. Tin tưởng sâu sắc vào Phật A Di Đà, cảnh giới Cực lạc trang nghiêm thù thắng và hạnh nguyện độ sanh của Ngài. Lập nguyện thiết tha được vãng sinh về Cực lạc. Thực hành niệm Phật tinh chuyên, không gián đoạn đồng thời buông xả tất cả những phiền não khuấy động tâm tư thì sẽ dễ dàng đạt được nhất tâm.

Nguồn: giacngo.vn