Tùy Duyên Thờ Phật

HỎI:  Tôi 23 tuổi, đã quy y Tam bảo và thường tìm hiểu Phật pháp. Nay tôi mới ra trường, đi làm xa nhà và rất muốn thờ Phật tại phòng trọ. Vì phòng ốc chật hẹp, thiếu sự tôn nghiêm nên tôi tâm nguyện chỉ treo tranh Phật và đặt một tượng Phật nhỏ ở trên bàn làm việc mà thôi. Mục đích là để tôi thường thấy Phật mà sống đạo đức và tu sửa tâm tính tốt hơn. Không biết làm vậy có được không?

(TỀ THIÊN, tethiendaithanh1603@gmail.com)

ĐÁPBạn Tề Thiên thân mến!

Thờ Phật tại tư gia cần phải tôn nghiêm nhằm thể hiện lòng thành kính. Trong tinh thần phương tiện, bạn vẫn có thể ‘treo tranh Phật’ hay ‘đặt một tượng Phật nhỏ ở trên bàn làm việc’ để hằng được chiêm ngưỡng mà học và thực hành theo những lời dạy của Ngài.

Ngoài ra, còn có một số phương tiện khác cho các Phật tử thờ Phật trong các phòng trọ nhỏ hẹp. Có thể thỉnh loại tượng Phật được thiết kế ẩn trong hộp. Gắn hộp lên tường, ở phía trên bàn làm việc chẳng hạn. Khi nào cần chiêm bái, tụng kinh thì mở hộp ra. Xong khóa lễ thì đóng hộp lại.

Bạn cũng có thể ‘đi chùa ảo’ là sử dụng hình ảnh một ngôi chánh điện rất trang nghiêm, lưu vào máy vi tính. Khi nào cần tụng niệm, lễ bái thì mở máy tính hiển thị ngôi Tam bảo, lễ bái tụng niệm xong thì ẩn.

Chúng tôi thấy rằng, bạn thật có căn lành với Phật pháp. Dù tuổi trẻ, mới ra trường, công việc và cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vẫn nuôi tâm nguyện kính thờ Tam bảo. Chính lòng thành này, chư Phật sẽ chứng minh và gia hộ cho bạn sớm thành công.

Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn