5 Trường Hợp Được Đầu Thai Chuyển Kiếp Làm Người

5 trường hợp đầu thai làm người mà Phật giáo đề cập tới sẽ giúp bạn tự trả lời được câu hỏi, làm thế nào để một lần nữa quay về nhân thế.

Phật giáo cho rằng, người bình thường sau khi qua đời sẽ có 49 ngày “trung thân âm” tự do phiêu bạt. Phần lớn người tu Phật đều mong được về cõi Niết bàn, người đại thiện lương muốn tới thiên giới. Đầu thai chuyển kiếp không chiều ý muốn chủ quan, chỉ dựa vào quy luật nhân quả nghiệp báo của từng người

1.Kiếp trước làm người thái độ đúng mực thì kiếp này đầu thai làm người, tiếp tục cuộc sống nhân thế. Kiếp trước có tâm nguyện chưa hoàn thành sẽ tới nhân gian trả nợ, đòi nợ, báo ân hoặc tham luyến nhân gian không buông được tình yêu, tình thân thì quay lại để thành toàn.

2.Linh hồn ở địa phủ âm u chịu khổ báo, nhân duyên thành thục, thì một lần nữa đầu thai làm người. Loại người này phần lớn sẽ đầu thai trong gia đình nghèo khổ hoặc thân thể bệnh tật, tứ chi không trọn vẹn, tuổi thọ không lâu, cả đời vận mệnh kém.

Vì từ địa phủ chuyển sinh nên âm khí nặng, thường gặp mộng mị hoặc nằm mơ bị tai nạn xe cộ, dễ ảnh hưởng tới sức khỏe. Thông thường sẽ sinh ra vào tháng Bảy âm lịch mở qu môn quan, có duyên với Địa tạng Bồ Tát.

3. Từ thiên giới có vương vấn nhân gian thì đầu thai làm người. Cuộc sống ở thiên giới hưởng thụ phúc báo đã đến thời điểm chấm dứt nên tái hồi nhân gian làm việc thiện tích đức. Phần lớn những người này thiện lương thanh khiết, phẩm chất tốt, có cha mẹ tốt.

4. Vì thừa nguyện mà đến nhân gian làm người. Ví dụ như những người tới để hóa độ chúng sinh, mở mang giáo lý, như phật Di Lặc cũng là một trường hợp như thế.

5. Từ A tu la giới tới nhân gian làm người. Phần người này hiếu chiến, nóng nảy, thích sử dụng chân tay để tranh đoạt. Sinh vào nhân gian làm nên nhiều chuyện đại nghịch vô đạo, báng bổ thần Phật, nhất định chịu họa tử hình, bị những đệ tử Phật thừa nguyện tới thu thập, hóa độ.

Trình Trình