Băn Khoăn Về Giữ Giới Thứ Ba

HỎI: Tôi là Phật tử, thời gian gần đây có đọc được vài thông tin trên mạng với nội dung liên quan đến việc giữ gìn giới thứ ba Không tà dâm của Phật tử. Cụ thể là, Phật tử thọ giới thứ ba mà sinh hoạt vợ chồng vào 10 ngày ‘trai’ trong tháng, và vào các tháng ‘trai’ trong năm (tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 âm lịch) thì phạm tà dâm. Xin hỏi điều ấy đúng không? Mong quý Báo hướng dẫn để Phật tử thực hành giữ giới cho đúng, vì khi quy y Tam bảo và trong quá trình học Phật pháp tôi chưa từng nghe những điều này.

(ANH ĐOÀN, anhdtvnptkg@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Anh Đoàn thân mến!

Giới thứ ba Không tà dâm có nghĩa chính yếu là chung thủy với người bạn đời của mình. Người Phật tử không quan hệ tình ái với người khác ngoài vợ hoặc chồng của mình (kể cả các loài phi nhân và súc sanh); ngay trong quan hệ vợ chồng cũng phải dựa trên tinh thần tự nguyện, dâng hiến, có chừng mực, hợp thời, phải chỗ. Đại thể, những sự quan hệ nam nữ không được giới luật, luật pháp và luật tục thừa nhận đều được xem là tà dâm.

Đối với những ngày ‘trai’ trong tháng, bao gồm thập trai (mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 âm lịch), lục trai (mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30 âm lịch), tứ trai (mùng 1, 14, 15, 30 âm lịch), nhị trai (mùng 1, 15 âm lịch), thiển nghĩ, chỉ có hai ngày nhị trai (sóc, vọng) Phật tử cần phát tâm trai giới, thanh tịnh thân tâm nên tránh không quan hệ vợ chồng. Ngoài ra, vào những ngày lễ lớn, ngày giỗ cha mẹ, Phật tử cần phát tâm trai giới để vun bồi phước đức.

Cần nói thêm, chữtrai’ đây là trai giới, thanh tịnh thân tâm nhờ giữ giới Bát quan trai, do Phật tử tự giác phát nguyện thọ trì. Tu tập trai giới chủ yếu là do sự phát tâm, được nhiều ngày thì phước đức càng thêm lớn. Còn những ngày ‘trai’ khác và các tháng ‘trai’ khác, nếu Phật tử không phát nguyện thọ trì trai giới thì mọi sinh hoạt đời sống đều bình thường.

Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn