Băn Khoăn Về Phóng Sinh

Phóng sinh có nghĩa là cứu giúp các chúng sinh bị giam cầm được thả ra, được thoát chết.

HỎI: Tôi thấy đạo Phật rất chú trọng đến phóng sinh, điều này rất hay tuy nhiên tôi còn băn khoăn về một vấn đề sau: Giả như ta phóng sinh ếch, cá… thì các chúng sinh này sẽ tìm những động vật nhỏ hơn để ăn. Vậy thì khi thực hiện phóng sanh, một mặt ta trực tiếp cứu mạng chúng sinh nhưng mặt khác ta cũng gián tiếp giết hại nhiều chúng sinh khác. Thế thì ta cứ phóng sinh cứu mạng còn những việc tiếp theo hãy để chúng vận hành theo tự nhiên hay ta lựa chọn những chúng sinh “ăn chay” để phóng sinh? Mong được quý Báo sẻ chia.

(KHIÊM NGỌC, nguyenkhiem_n***@yahoo.com.vn)

ĐÁP: Bạn Khiêm Ngọc thân mến!

Phóng sinh có nghĩa là cứu giúp các chúng sinh bị giam cầm được thả ra, được thoát chết. Giá trị thực tiễn của phóng sinh là cứu mạng. Ngay khi thực hành từ bi, cứu thoát một mạng sống thì ta đang tạo ra vô số nghiệp lành, nhờ đó mà thành tựu phước báo.

Sau khi được cứu mạng, được thoát chết rồi thì các loài ếch, cá tự tồn theo quy luật tự nhiên của nó. Quá trình tồn tại về sau của các loài này trong tự nhiên không liên hệ đến việc tạo nghiệp của người đã cứu thoát chúng. Do đó lập luận rằng “khi thực hiện phóng sinh, một mặt ta trực tiếp cứu mạng chúng sinh nhưng mặt khác ta cũng gián tiếp giết hại nhiều chúng sinh khác” là khiên cưỡng, không đúng.

Vì thế, bất cứ loài nào mạng sống sắp lâm nguy cần được cứu thoát, nếu đủ duyên cứu được thì ta giải cứu ngay, không phân biệt là chúng là loài nào hay ăn gì.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn