Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách tháng 02 và 03-2015

phapthihoi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMCHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG

PHÁP THÍ HỘI
Số 05 – BC

Ban Quản Trị Website Pháp Thí HộiWebsite: www.phapthihoi.org

Email: phapthihoi@gmail.com


Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 02 và 03-2015

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website và sự trợ duyên của các Mạnh Thường Quân gần xa. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Ấn Tống Kinh-Sách cho chùa Nghĩa Hòa để Trụ Trì tùy duyên cúng dường các chùa trong chuyến Hoằng Pháp về các tỉnh miền trung năm Ất Mùi 2015 :

STT Kinh/Sách SL
1 KT-001 – Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh Dịch 100
2 KT-014 – Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch 100
3 KT-016 – Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời 100
4 KT-017 – Kinh Dược Sư – HT Huyền Dung Dịch 100

 

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách bên dưới.

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

Kính chúc quý Phật Tử cùng gia đình luôn an lạc.

TP.HCM , ngày 21 tháng 03 năm 2015

       T.M Ban Quản Trị

PT. Nam Thiên

(đã )

HÌNH ẢNH BUỔI CÚNG DƯỜNG KINH-SÁCH