Báo Cáo Về Việc Ấn Tống Kinh Sách Tháng 06/2015

phapthihoi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG

PHÁP THÍ HỘI
Số 08 – BC

Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội

Website: www.phapthihoi.org

Email: phapthihoi@gmail.com


Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ Tháng 06-2015

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website và sự trợ duyên của các Mạnh Thường Quân gần xa. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Cúng dường cho các chùa ở Miền Trung Việt Nam : Phú Yên – Bình Định – Quảng Ngãi ( Số Kinh Sách này được Pháp Thí Hội chuyển về chùa trong các tháng trước, nay đủ duyên chuyển từ Chùa Nghĩa Hòa tới các chùa trong các chuyến hoằng pháp của Thượng Tọa Trụ Trì )

Chi tiết:

– Mỗi một thùng kinh sẽ có từ 5-10 loại kinh : Pháp Hoa – Vô Lượng Thọ – Dược Sư – Nhân Quả – Địa Tạng – Vu Lan – Niệm Phật Ba La Mật – Nhật Tụng – Lương Hoàng Sám

– Tùy theo số Phật Tử tại các chùa ở mỗi địa phương mà số lượng sẽ được Trụ Trì quyết định

Tổng số: Khoảng 1500 cuốn các loại.

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách, vui lòng nhấp chuột vào hình để xem to hơn

2) Ấn Tống Kinh-Sách cúng dường lớp Tăng-Ni Sinh trường Trung Cấp Phật Học Hải Dương

Chứng Minh Phật Sự : ĐĐ Thích Nhuận Tường – Trụ Trì Chùa Trà Sơn – Quảng Nam

Người thỉnh: Sư Cô Thích Nữ Khánh Hải và Câu Lạc Bộ Từ Bi Tâm Hà Nội

Địa chỉ CLB : 113B Tòa Nhà A3 Thành Công,Ba Đình, Hà Nội

Nơi Cúng Dường:Tăng/Ni Sinh trường Trung Cấp Phật Học Hải Dương

Địa Chỉ: Chùa Đống Cao – X.Tân Hưng – TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương

Ngày thỉnh: 05-02-2015

Ngày Cúng Kinh-Sách: 30-06-2015

Chi tiết:

01) Sách Phật Học Phổ Thông ( Bộ 3 Tập ) – HT Thiện Hoa : 118 Bộ

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách, vui lòng nhấp chuột vào hình để xem to hơn

an-tong-kinh-sach-hai-duong (1) an-tong-kinh-sach-hai-duong (2) an-tong-kinh-sach-hai-duong (3) an-tong-kinh-sach-hai-duong (4) an-tong-kinh-sach-hai-duong (5) an-tong-kinh-sach-hai-duong (6) an-tong-kinh-sach-hai-duong (7) an-tong-kinh-sach-hai-duong (8) an-tong-kinh-sach-hai-duong (9) an-tong-kinh-sach-hai-duong (10) an-tong-kinh-sach-hai-duong (11) an-tong-kinh-sach-hai-duong (12) an-tong-kinh-sach-hai-duong (13) an-tong-kinh-sach-hai-duong (14)

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

Kính chúc quý Phật Tử cùng gia đình luôn an lạc.

TP.HCM , ngày 15 tháng 07 năm 2015

T.M Ban Quản Trị

Nam Thiên(đã )