Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ Tháng 07/2018

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 26 – BC/2018
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 07/2018

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website www.phapthihoi.org, nhasachthanhduy.com, sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân gần xa…. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Cúng dường Kinh – Sách cho chư Ni sinh tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế

Địa điểm: Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế.

Khóa Cử Nhân Phật Học: Khóa VIII – IX

Số lượng : 120 Ni sinh

Nội trú : Chùa Hồng Đức – 109 Minh Mạng – P Thủy Xuân – TP Huế

Người Thỉnh: TK Ni Thích Nữ Minh Thiện

Ngày Thỉnh: 07/05/2018

Ngày Cúng:  18/06/2018 (Lần 2) và 27/07/2018 (Lần 3)

Chi tiết: 

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Bộ Tạng Luật ( 9 Tập ) – Tỳ Khưu Indacanda Dịch 2
2 Kinh Trường A Hàm ( Bộ 3 Tập ) – HT Tuệ Sỹ Dịch 1
3 Kinh Trường Bộ – HT Minh Châu Dịch 72
4 Kinh Tương Ưng Bộ – HT Minh Châu Dịch (L2) 5
4 Kinh Tương Ưng Bộ – HT Minh Châu Dịch (L3) 48
5 Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập) – HT Phước Sơn 5
6 Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh Dịch 5
7 Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch 5
8 Phật Quang Đại Từ Điển – HT Quảng Độ Dịch 3

 

2) Tùy Duyên Cúng dường Kinh-Sách cho chư Tăng – Ni sinh tại các trường Phật Học

Địa điểm: Các trường Sơ/Trung Cấp Phật Học/Học Viện Phật Giáo.

Người thỉnh: Chư Tăng – Ni sinh ( Theo sở nguyện )

Ngày cúng: 01/06/2018 – 31/07/2018

Chi tiết: 

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Con Gái Đức PhậtMinh Đức Triều Tâm Ảnh 1
2 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo 1
3 Kinh Trường A Hàm ( Bộ 3 Tập ) – HT Tuệ Sỹ Dịch 1
4 Lịch Sử Phật Giáo Trung Quốc – HT Thanh Kiểm 1
5 Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc – TT Thích Hạnh Bình Dịch 2
6 Luận Du GiàĐịa – Cs. Nguyễn Huệ dịch 2
7 Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh Dịch 1
8 Luật Tứ Phần ( Bộ 6 Tập ) – HT Đổng Minh 3
9 Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ – HT Thanh Kiểm 1
10 Nghi Thức Yết MaSa Môn Thư Ngọc 1
11 Pháp Uyển Châu Lâm – PS Đạo Thế 1
12 Phật Học Danh Số 1
13 Sa Di Luật Giải – HT Hành Trụ 1
13 Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư – HT Hành Trụ 1
14 Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa- HT. Thanh Từ 2
15 Sự Tích Giới Luật- NS. Trí Hải 1
16 Tám Quyển Sách Quý – HT Thiện Hoa 1
17 Thiền Lâm Bảo Huấn – HT Thanh Kiểm 1
18 Thiền Sư Trung Hoa- HT. Thanh Từ soạn dịch 2
19 Toàn Thư Tự Học Chữ Hán – Trần Văn Chánh – Lê Anh Minh 1
20 Từ Điển Hán Việt – Thiều Chửu 1
21 Tự Học Hán Văn – Nguyễn Khuê 1
22 Tứ Phần Luật San Bổ Tuỳ Cơ Yết Ma – ĐS Đạo Tuyên 1
23 Việt Nam Phật Giáo Sử Luận – Gs.Nguyễn Lang 1
24 Việt Nam Phật Giáo Sử Lược – HT Mật Thể 1

 

3) Tùy Duyên Ấn Tống Kinh/Sách cúng dường Kinh-Sách cho chư Tăng – Ni

Địa Điểm: Chùa Phước Lâm

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Khuê Ngọc Điền, Huyện Krongbong, Tỉnh Đăklăk

Người thỉnh: TK Thích Quảng Đài

Ngày cúng: 13/06/2018

Chi tiết: 

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Giảng Giải Kinh Bảo Tích – HT Ấn Thuận 1
2 Kinh Đại Bảo Tích ( Bộ 9 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch 1
3 Phật Quang Đại Từ Điển – HT Quảng Độ Dịch 1

  

4) Cúng dường Bộ Truyện Tranh Phật Giáo cho Tủ Sách GĐPT – Chùa Khánh Long – Huế

Địa Chỉ: Thôn Vinh Vệ – Xã Phú Mỹ – Huyện Phú Vang – Thừa Thiên Huế

Người thỉnh: Huỳnh QuýHuynh Trưởng GĐ Phật Tử Chùa Khánh Long

Chứng Minh : NS Thích Nữ Tịnh Tâm

Ngày cúng: 18/06/2018

Chi tiết 

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Bộ Truyện Tranh Phật Giáo – Nhiều Tác Giả 1
2 Bộ Truyện Tranh Phật Giáo – Mạt Nhân Đạo Quang Dịch 1
3 Bộ Truyện Tranh Phật Giáo – Hương Bối Dịch 1
4 Bộ Truyện Tranh Phật Giáo – PS Hải Đào 1
5 Bộ Truyện Nhân Quả Phật GiáoHạnh Đoan Dịch 1
6 Bộ Sách PG Khuyến Tu – Nhân Quả 1

 

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

TP.HCM , ngày 30 tháng 07 năm 2018

                                                                                                                                                   TM Ban Quản Trị                                                                                                                                                   PT Nam Thiên

                                                                                                                                  (đã )