Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 11/2015

phapthihoi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 13 – BC
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 11/2015

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website và sự trợ duyên của các Mạnh Thường Quân gần xa. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Ấn Tống Kinh-Sách cúng dường lớp Tăng-Ni Sinh Trường Trung Cấp Phật Học Khánh Hòa (Lần 3 )

Người thỉnh: Sư Cô Thích Nữ Viên Nhàn – Giảng Viên Môn Sử Học

Nơi Cúng Dường: Lớp Tăng/Ni Sinh Trường Trung Cấp Phật Học Khánh Hòa

Địa Chỉ: Chùa Long Sơn, số 20 đường 23 tháng 10 – Nha Trang – Khánh Hòa

Ngày thỉnh: 24/09/2015

Ngày cúng kinh ( đợt 1 ) : 24/11/2015.

Chi tiết:

 

STT Kinh/Sách SL yêu cầu
1 Ánh Đạo Vàng – Võ Đình Cường 3
2 Báo Ứng Hiện Đời – Hạnh Đoan 1
3 Đại Từ Điển Chữ Nôm – Vũ Văn Kính 4
4 Kinh Pháp Cú – HT Minh Châu Dịch 4
5 Kinh Pháp Cú Giảng Giải – HT Thanh Từ 2
6 Phật Học Khái Luận – HT Chơn Thiện 25
7 Phật Học Phổ Thông – HT Thiện Hoa 15
8 Sớ Điệp Công Văn – TT Thích Nguyên Tâm 4
9 Sự Tích Giới Luật – NS Trí Hải 14
10 Thập Đại Đệ Tử Truyện – HT Tinh Vân 3
11 Tích Truyện Pháp Cú ( Bộ 3 Tập ) – TV Viên Chiếu 10
12 Truyện Cổ Phật Giáo – HT Minh Chiếu 13
13 Từ Điển Hán Việt – Thiều Chửu 14
14 Từ Điển Trung Việt – NXB Xã Hội 1
15 Việt Nam Phật Giáo Sử LuậnNguyễn Lang 81

 

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link

 

2) Ấn Tống Kinh-Sách cúng dường chùa Đức Sơn – Ninh Hòa – Khánh Hòa

Người thỉnh: ĐĐ.Thích Đạo Hạnh

Địa Chỉ: Chùa Đức Sơn – X.Ninh Sơn – H.Ninh Hòa – Tỉnh Khánh Hòa

Ngày thỉnh: 28/09/2015

Ngày cúng kinh: 26/11/2015.

Chi tiết:

 

STT Kinh/Sách SL yêu cầu
1 Đại Từ Điển Chữ Nôm – Vũ Văn Kính 1
2 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Trí Tịnh Dịch 20
3 Kinh Dược Sư – HT Huyền Dung Dịch 50
4 Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh Dịch 50
5 Kinh Lương Hoàng Sám – HT Thích Viên Giác Dịch – HT Trí Tịnh Giảo Chính 100
6 Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời 100
7 Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch 100
8 Kinh Vu Lan – HT Tuệ Đăng 80
9 Phật Học Phổ Thông – HT Thiện Hoa 2
10 Tuyển Tập Các Bài Sám Văn – TT Thích Đồng Bổn 50
11 Từ Bi Thủy Sám – HT Huyền Dung Dịch 30

 

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

Kính chúc quý Phật Tử cùng gia đình luôn an lạc.

TP.HCM , ngày 30 tháng 11 năm 2015

        T.M Ban Quản Trị

PT Nam Thiên ( đã )