Giữ Giới Không Sát Sanh

không trực tiếp tạo nghiệp nhưng sám hối hàng ngày, hàng mỗi nửa tháng vẫn là pháp tu căn bản cho hàng Phật tử…

HỎI: Tôi là Phật tử, đã ăn chay trường được 5 năm. Hiện tại tôi làm giúp việc nấu ăn. Tôi đã đạt được thỏa thuận với chủ nhà là không trực tiếp giết hại nhưng phải cắt, rửa, xào, nấu cá thịt làm thức ăn hàng ngày. Tôi muốn hỏi như thế tôi có phạm giới sát sanh không? Tôi có bị thần thức các loài vật đó theo báo oán không? Trong quá trình cắt, rửa, xào, nấu cá thịt tôi hay niệm Phật để tiếp dẫn chúng về cõi lành, việc ấy có đúng không?

(DIỆU THANH, Tùng Thiện Vương, Q.8, TP.HCM)

ĐÁP: Bạn Diệu Thanh thân mến!

Bạn hoàn toàn không phạm giới sát hại chúng sanh dù hàng ngày phải cắt, rửa, xào, nấu cá thịt (đã chết). Bạn cũng nên yên tâm vì “các thực phẩm” mà bạn đang chế biến, nấu nướng không báo oán bạn. Bởi lẽ, bạn không tạo nghiệp giết hại với chúng nên không bị chúng báo oán. Tất nhiên, vì còn chút dư nghiệp nên bạn vẫn chưa đoạn hết sự liên hệ đến “cắt, rửa, xào, nấu” trong hành nghiệp của mình. Bạn đã ý thức sâu sắc về điều này thì hãy thành tâm sám hối.

Việc tiếp xúc với cá thịt đối với người trường chay là điều chẳng ai muốn nhưng vì sinh kế nên đành chịu. Và điều này không phải chỉ mình bạn, mà mọi người khác với công việc riêng của mình trong cuộc sống, cũng không tránh khỏi việc gián tiếp hoặc có liên quan đến tạo nghiệp này hay nghiệp khác. Do đó, sám hối hàng ngày, hàng mỗi nửa tháng là pháp tu căn bản và cần thiết cho hàng Phật tử vì lăn lộn mưu sinh mà tạo vô số nghiệp duyên.

Thiết nghĩ, trong quá trình làm bếp, bạn phát tâm niệm Phật là rất tốt nhưng không phải niệm để cầu siêu cho cá thịt mà chính là niệm Phật để thiết lập chánh niệm, gieo trồng thiện tâm cho chính mình.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn