Hãy Nhìn Vượt Lên Trên Cái “Tôi” Và Bạn Sẽ Ngộ Được Niết Bàn

Bạn là gì?

Bạn có phải là cái tấm thân của bạn mà nó trở nên già lão và sau cùng là chết đi không?

Bạn có phải là cái tâm trí của bạn mà nó bị chi phối bởi những xúc cảm và tham dục đổi thay chẳng ngừng hay không?

Có lẽ bạn là một cái linh hồn, ẩn tàng sâu ở dưới tất cả các hình tướng bên ngoài và tham dục chăng? Hay là một tia sáng năng lực tâm linh thuần khiết mà bạn chưa hề nhận thấy?

Nếu bạn hiện hữu, làm sao bạn nhận biết được?

Không phải đơn thuần chỉ vì có người nào khác đã nói với bạn rằng có một thực thể thanh khiết không trần tục tồn tại trong bạn, mà điều đó phải là một sự thật.

Khi mà bạn còn nhìn vào cái “Tôi” của bạn thời khó mà có sự liễu ngộ được.

Hãy nhìn vượt lên trên cái “Tôi” và bạn sẽ ngộ được Niết Bàn.