Khuyên Chồng Hướng Thiện

Trong khi chồng bạn chưa hiểu đạo thì bạn hãy hết sức ý tứ, không nên để những chuyện liên quan đến “tu hành” của mình trở thành nguyên nhân gây bất hòa trong gia đình.

khuyen chong.jpg

Vợ chồng cùng hướng thiện – Ảnh minh họa

HỎI:

Tôi mới lập gia đình một thời gian ngắn nhưng cuộc sống hôn nhân đã bắt đầu sóng gió. Từ ngày sống chung, tôi nhận ra quan điểm sống giữa tôi và chồng có quá nhiều khác biệt. Chồng tôi chỉ biết sống cho bản thân, thích ăn nhậu, luôn vì tiền và lợi nhuận, không tin nhân quả, không biết đến sẻ chia. Trong khi tôi ăn chay, niệm Phật thì anh chửi, tôi bố thí thì anh đánh. Tôi muốn cảm hóa chồng sống hiền thiện, biết sẻ chia, tin nhân quả nhưng chưa biết làm sao?

(DIỆU HẠNH, duongthithanhthuy86@gmail.com)

ĐÁP:

Bạn Diệu Hạnh thân mến!

Thời gian đầu sau khi lập gia đình, giữa các cặp vợ chồng son đôi khi cũng hay xảy ra một số bất đồng về quan niệm sống do quá trình tìm hiểu trước đó chưa được thấu đáo. Do vậy, hai vợ chồng bạn cần trao đổi, bàn bạc để tìm cách tháo gỡ những vướng mắc, bất đồng sao cho mọi vấn đề phải “thuận vợ, thuận chồng” thì mới mong trong ấm, ngoài êm.

Chồng của bạn chỉ biết đến bản thân, không tin nhân quả, không biết sẻ chia…, thiết nghĩ cũng chưa hẳn là người xấu. Nhưng khi bạn “ăn chay, niệm Phật thì anh chửi”, khi bạn “bố thí thì anh đánh”, một mặt cho thấy chồng bạn không hiểu ý nghĩa cao cả của những hạnh lành mà bạn đang làm, mặt khác anh ấy đã bộc lộ dần tính cách vũ phu, gia trưởng, thiếu tôn trọng trong đời sống vợ chồng.

Trong khi chồng bạn chưa hiểu đạo thì bạn hãy hết sức ý tứ, không nên để những chuyện liên quan đến “tu hành” của mình trở thành nguyên nhân gây bất hòa trong gia đình. Ngay đây, bạn cần vận dụng từ bitrí tuệ của người Phật tử vào chính trong hiện thực đời sống. Hiện trạng gia đình bạn có thể xem là một chướng duyên, một thách thức lớn mà bạn phải vượt qua.

Để giữ hòa khí gia đình, trước mắt bạn hãy làm tròn bổn phận của người vợ hiền và sẻ chia những gì mà hai người đã thống nhất, đồng thuận. Còn những vấn đề mà chồng bạn chưa hiểu, chưa thông cảm như “tu niệmlàm phước” thì nên lựa lời, tìm cách để giãi bày cho anh ấy hiểu. Việc làm này đòi hỏi bạn phải nhẫn nại, khéo léo và quyết tâm mới mong có thể chuyển hóa nhận thức và quan niệm của anh ấy.

Sau mỗi thời tụng kinh, niệm Phật hoặc làm các việc lành, bạn nên khấn nguyện hồi hướng công đức hóa giải mọi oan gia trái chủ trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Với tất cả nỗ lực tự thân, cùng với sự gia hộ của Tam bảo, hy vọng sẽ tác động và chuyển hóa tâm hồn của chồng bạn, để cả gia đình đều hướng thiện, biết sẻ chia với mọi người, nhằm xây dựng đời sống an lành, hạnh phúc.

Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn