Khuyên Người Đừng Nuôi Dế, Cá Cảnh

Kinh Chánh pháp niệm xứ dạy rằng:

Mạng người chẳng được lâu,

Như vỗ tay vang tiếng.

Vợ con cùng tài sản,

Đều chẳng thể mang theo.

Chỉnghiệp thiện, ác,

Thường bám theo không rời.

Như chim bay trời cao,

Bóng không rời mặt đất.

Cho nên biết rằng, việc nuôi dế hay cá cảnh tuy làm vui mắt trong chốc lát, nhưng xét cho cùng thì chẳng có lợi ích gì, chỉ tạo thành nghiệp ác giết hại mãi mãi bám theo ta. Vì sao phải khổ sở làm thỏa mãn đôi mắt ngắm nhìn để rồi kết oán đời đời, mang thù kiếp kiếp với những con vật kia?