Bộ Truyện Nhân Quả Phật Giáo – Hạnh Đoan Dịch

200,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Bộ Truyện Tranh Phật Giáo
Dịch giả: Hạnh Đoan Dịch

Gồm có :

Ngụ Ngôn Phật Giáo Con Cá Vàng – Hạnh Đoan
Ngụ Ngôn Phật Giáo – Nhát Kiếm Sau Cùng – Hạnh Đoan
Chuyện Nhân Quả Chọn Lọc – Hạnh Đoan
Hiện Tượng Nhân Quả Báo Ứng – Hạnh Đoan

Bìa mềm