Bộ Truyện Tranh Phật Giáo – Hương Bối Dịch

400,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Bộ Truyện Tranh Phật Giáo
Dịch giả : Hương Bối
Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Gồm có:

1 Bồ Tát Quán Âm Thiện Phép Màu – Hương Bối
2 Bổn Nguyện Cứu Độ Của Địa Tạng Vương Bồ Tát – Hương Bối
3 Chàng Vô Não Đắc Quả Thánh – Hương Bối Dịch
4 Chuyện Nhân Quả Trong Đời Sống Hằng Ngày – Hương Bối
5 Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của ĐS Liên Trì
6 Cưu Ma La Thập – Hương Bối
7 Đừng Ôm Lòng Thù Hận – Hương Bối
8 Hại Người Tức Hại Mình – Hương Bối
9 Hiếu Để Bách Dụ – Đạo Làm Con Và Đức Xử Thế
10 Những Chuyện Linh Ứng Và Mầu Nhiệm Của Bồ Tát Quán Âm
11 Ông Trưởng Giá Kén Rể – Hương Bối
12 Phật Pháp Cải Hóa Ông Vua Hiếu Sát – Hương Bối
13 Phúc Đức Của Hoàng Hậu – Hương Bối
14 Quả Báo Của Lòng Tham – Hương Bối
15 Vua A Dục – Hương Bối Dịch
16 Vua A Xà Thế – Hương Bối Dịch

Bìa mềm