Bộ Truyện Tranh Phật Giáo – PS Hải Đào

600,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Bộ Truyện Tranh Phật Giáo
Tác giả: PS Hải Đào
Gồm có :

1 Các Chúng Sanh Trong Loài Nhà Qu – Hải Đào
2 Gieo Nhân Gặt Quả – PS Hải Đào
3 Hại Mình Là Hại Người – PS Hải Đào
4 Lời Nhắn Nhủ Yêu Thương – PS Hải Đào
5 Nhân Quả Hiện Tiền – Hải Đào
6 Nhân Quả Hiện Tiền – Hải Đào
7 Những Câu Chuyện Lạ Ở Núi Phổ Đà – PS Hải Đào
8 Những Câu Chuyện Về Pháp Bố Thí – PS Hải Đào
9 Những Chuyện Linh Ứng Và Mầu Nhiệm Của Bồ Tát Quán Âm
10 Niệm Phật Trừ Nạn – PS Hải Đào
11 Phật Thuyết Dược Sư Quang Lưu Ly Quang Như Lai
12 Phật Thuyết Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni
13 Phóng Sanh – Sánh Sanh – Hiện Báo – PS Hải Đào
14 Quốc Vương Ngộ Đạo – PS Hải Đào
15 Sa Môn Giáo Hóa Người Nữ Keo Kiệt – PS Hải Đào
16 Sát Sanh Ác Báo – PS Hải Đào
17 Tấm Gương Nhân Quả – PS Hải Đào
18 Tấm Lòng Cha Mẹ – PS Hải Đào
19 Tích Truyện Pháp Hoa 1 – Lời Giáo Huấn Thiện Xảo – PS Hải Đào
20 Tích Truyện Pháp Hoa 2 – Lưu Truyền Chánh Pháp – PS Hải Đào
21 Tích Truyện Pháp Hoa 3 – Công Đức Của Lòng Tin – PS Hải Đào
22 TổĐạt Ma – PS Hải Đào
23 Truyện Ngụ Ngôn Phật Giáo – PS Hải Đào
24 Truyện Tranh Đức Phật Thích Ca 1-3 – PS Hải Đào
25 Tự Làm Khổ Mình – PS Hải Đào
26 Xả Thân Cứu Người – PS Hải Đào
27 Xả Thân Vì Pháp – Hải Đào

Bìa mềm