Bộ Truyện Tranh Phật Giáo – Mạt Nhân Đạo Quang Dịch

100,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Bộ Truyện Tranh Phật Giáo
Dịch giả: Mạt Nhân  Đạo Quang

Gồm có:

1 7 Thí Dụ Trong Kinh Pháp Hoa – Mạt Nhân Đạo Quang Dịch
2 Gương Lành Giữ Giới – Mạt Nhân Đạo Quang Dịch
3 Hoa Nhẫn Nhục – Mạt Nhân Đạo Quang Dịch
4 Người Giàu Và Ba Ba – Mạt Nhân Đạo Quang Dịch
5 Những Hạt Minh Châu Trong Kinh Tạng – Mạt Nhân Đạo Quang Dịch
6 Thế Giới Động Vật – Mạt Nhân Đạo Quang Dịch

Bìa mềm