Bộ Truyện Tranh Phật Giáo – HT Tịnh Không

50,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Bộ Truyện Tranh Phật Giáo
Tác giả: HT.Tịnh Không

1 Đệ Tử Quy – Đạo Làm Con
2 Địa Ngục Biến Tướng Đồ – Giang Giật Tử
3 Sự Tích Cứu Vật Phóng Sanh – HT Tịnh Không

Gồm có :Bìa mềm