Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Duy Lực Dịch

17,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Kinh Lăng Nghiêm

Dịch giả: HT.Duy Lực

Nhà xuất bản: Tôn giáo

Bìa mềm