Quy Sơn Cảnh Sách Giảng Giải – HT Thanh Từ

10,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Quy Sơn Cảnh Sách Giảng Giải

Tác giả : Thiền Sư Linh Hựu

Dịch giả : HT.Thanh Từ

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 138

Nhà xuất bản : Tôn Giáo

Năm xuất bản : 2003

Bìa mềm