Người ta mất rồi, linh hồn từ chỗ nào vãng sanh?

 Hỏi:   Xin hỏi Người ta mất rồi, linh hồn từ chỗ nào vãng sanh?

Ðáp:   Trong kinh Phật nói có rất nhiều chỗ.  Lúc lâm chung xét nghiệm kỹ càng nếu linh hồn từ dưới bàn chân đi ra thì người này đọa địa ngục.  Làm sao khám nghiệm?  Toàn thân đều lạnh hết nhưng dưới bàn chân còn ấm, đây là nói người này từ dưới bàn chân đi ra.  Từ đầu gối đi ra là sanh vào đường ngạ qu; từ rốn đi ra là sanh vào đường súc sanh, từ ngực đi ra là sanh vào loài người, từ đảnh đầu đi ra là sanh vào cõi trời, vãng sanh về tây phương Cực Lạc cũng từ đảnh đầu đi ra.  Nếu thiệt là sanh lên trời hoặc vãng sanh, thần thức đi rất nhanh.  Phàmsanh về cõi thiện thân thể nhất định phải mềm mại, không cứng.  Có khi để cả hai tuần thân thể hãy còn mềm mại[i].

[i] . (Chú thích: tốt nhất đừng đụng thân thể người mất trong vòng 8 giờ (cho đến 12 giờ) đồng hồ sau khi người đó tắt thở,  để tránh cho người mất cảm thấy đau đớn thêm và sanh tâm sân giận có thể hại họ)