Pháp Môn Nào Cũng Tối Thắng

Vấn đề không phải là thuốc hay mà cho thuốc đúng bệnh thì bệnh nhân mới mau lành.

HỎI: Tôi là cư sĩ, trước đây bị viêm xoang, sổ mũi nhiều, chữa trị cũng không hết hẳn. Tình cờ tôi tham gia khóa tu một ngày ở thiền viện, được hướng dẫn ngồi thiền, tôi thấy cơ thể như ấm lại, không còn sổ mũi nhiều như trước. Sau đó, tôi nghiên cứutu tập pháp môn Thiền vừa để cải thiện sức khỏe vừa để tu hành.

Gần đây tôi có gặp một vị thầy, vị ấy khuyên tôi không nên theo Thiền vì ngồi thiền chỉ đem lại lợi ích cho bản thân mà không có lợi lạc gì cho chúng sanh. Thầy ấy khuyên tôi nên tu theo Tịnh, chỉ một câu niệm Phật đem lại phước báo vô lượng cho chúng sanh. Ngoài ra, nếu theo Tịnh thì ngay kiếp này là thành Phật còn Thiền thì phải tới bảy a-tăng-kỳ kiếp mới mong được Phật quả. Tôi cũng băn khoăn không biết chọn pháp môn nào? Những điều thầy ấy nói có đúng không?

(THIỆN DUYÊN, leminhtruong@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Thiện Duyên thân mến!

Chọn pháp môn tu hành, trước phải nói đến hai chữ nhân duyên. Người có nhân duyên với pháp tu nào thì khi hành trì sẽ rất thuận lợi, dễ dàng, thân tâm được an lạc, và nhất là tu tập tiến bộ rất nhanh.

Theo như sẻ chia của bạn, thiết nghĩ bạn ít nhiều có nhân duyên với pháp môn Thiền. Thiền hiện đã giúp cho bạn góp phần cải thiện sức khỏe và thiết lập chánh niệm. Nếu bạn tiếp tục hành trì thì kết quả hiện tiền thân khỏe, tâm an là trong tầm tay. Còn mục tiêu thành tựu giải thoát tối hậu thì còn tùy thuộc vào nhiều nhân duyên khác nữa.

Theo chúng tôi, lời khuyên “không nên theo Thiền vì ngồi thiền chỉ đem lại lợi ích cho bản thân mà không có lợi lạc gì cho chúng sanh” là thiếu chính xác. Người tu Thiền cũng như tu tập các pháp môn khác luôn có đầy đủ phẩm chất tự độ và độ tha.

Lại nữa, “theo Tịnh thì ngay kiếp này là thành Phật còn Thiền thì phải tới bảy a-tăng-kỳ kiếp mới mong được Phật quả” cũng không chính xác. Mỗi pháp tu có một đặc điểm riêng, nhưng không thể khẳng định pháp môn tu của mình là tối thắng. Nói chính xác thì pháp môn tu nào cũng tối thắng.

Phật là bậc Đại y vương, tùy bệnh mà cho thuốc nên mới giảng vô lượng pháp môn tu. Vấn đề không phải là thuốc hay mà cho thuốc đúng bệnh thì bệnh nhân mới mau lành. Do đó, nếu bạn quán xét thấy pháp Thiền hợp với mình thì nên nhất tâm hành trì.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn