Phát Tâm Quy Y Tam Bảo

Phật giáo chỉ ban rải và gieo trồng hạt giống trí tuệ, từ bi đến những nơi nào Phật tử có mặt…

HỎI: 

Tôi được gia đình cho đi rửa tội từ nhỏ. Nhưng lớn lên tôi lạiduyên với đạo Phật nên thường đi chùa lễ Phật, nghe các thầy thuyết giảng nên thấm nhuần giáo pháp, thông qua cách sống của các Phật tử, tôi giác ngộ được nhiều điều khiến cuộc sống tôi tốt lành hơn hẳn. Mọi vấn đề tôi gặp phải trong cuộc sống dù tốt hay xấu tôi đều có thể bình tâm giải quyết một cách êm đẹp, phiền não tan biến. Nên nay bản thân tôi tự giác mong muốn trở thành Phật tử thật sự. Vậy tôi có được quy y Tam bảo, giữ gìn năm giới để trở thành Phật tử như những người khác hay không? Và đã có trường hợp nào như tôi hay chưa? Tôi thật lòng muốn được quy y Tam bảo, mong quý Báo giúp tôi!

(LÊ ANH DUY, duy107570@student.ctu.edu.vn)

ĐÁP:

Bạn Lê Anh Duy thân mến!

Đi tìm và phát nguyện thực hành theo một đường hướng tâm linh hay một niềm tin tôn giáo là chuyện phổ biến, xảy ra hàng ngày với nhiều người ở khắp mọi nơi. Trên thế giới, chỉ tính riêng trong Phật giáo, hàng năm đều đón nhận rất nhiều người phát tâm quy y Tam bảo nhưng đồng thời cũng có một số Phật tử bị cải đạo, chuyển sang tin theo các tôn giáo khác. Do đó, việc bạn thành tâm phát nguyện quy y Tam bảobình thường. Trước bạn, rất nhiều người đã mạnh mẽ vượt qua những rào cản và định kiến, quyết định dấn thân theo ánh sáng giác ngộ của Đức Phật, nhất là chư vị Tăng Ni, Phật tử hiện đang tu học và hành đạo ở những nước phương Tây.

Phật giáo không có chủ trương cải đạo, không vận dụng hết mọi phương kế để “mở mang nước Phật” như một số tôn giáo phương Tây vẫn làm. Phật giáo chỉ ban rải và gieo trồng hạt giống trí tuệ, từ bi đến những nơi nào Phật tử có mặt. Nếu có ai phát tâm quy hướng Tam bảo thì đó chính là tâm nguyện của họ. Xuất phát từ quá trình tìm hiểu lâu dài rồi tự thân nhận thức, phát nguyện đi theo Chánh pháp để hoàn thiện mình cũng như làm đẹp cho đời, và dĩ nhiên những người có duyên lành này luôn được Phật giáo tùy duyên tiếp độ.

Do đó, bạn thành tâm muốn được quy y Tam bảo thì đến ngôi chùa nào bạn thích hay bất cứ ngôi chùa nào gần nơi bạn ở nhất, bày tỏ mong muốn được đăng quy y. Nhà chùa sẽ hướng cụ thể và trợ duyên cho bạn viên thành ý nguyện.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn