Tìm Phật

Dương Phủ từ biệt song thân tìm đến Tứ Xuyên cầu học Bồ Tát Vô Tế, trên đường gặp một vị Hoà thượng, Ngài hỏi Dương Phủ: “Ông đi đâu vậy?”

Dương Phủ trả lời, ông đi cầu học Bồ Tát Vô Tế.

Hoà thượng liền bảo: “Sao phải đi tìm Bồ Tát mà không tìm Phật.”

Dương Phủ hỏi: “Ở đâu có Phật ạ!”

Hoà Thượng đáp: “Khi ông về nhà, thấy có một người khoát tấm chăn, mang lộn đôi dép đón ông, nên nhớ vị đó chính là Phật

Dương Phủ nghe Hòa thượng dạy xong, trong tâm vô cùng phấn khời, chạy thẳng về nhà. Khi tới nhà trời đã quá khuya, ông ta nhất định phải tìm thấy Phật, lo lắng hấp tấp gõ cửa: “Mở cửa! Nhanh lên!” Mẹ Dương Phủ đang ngũ, vừa nghe con mình gọi cửa, mừng quá mặc đồ không kịp, liền lấy tấm chăn khoát đỡ lên người, trong lúc vội vả mang dép cũng bị lộn, vọi vàng ra mở cửa cho con. Lúc mở cửa, Dương Phủ vừa nhìn thấy mẹ như vậy, cuối cùng ông đã hiểu ra được dụng tâm của Hòa thượng.

Giác Nhường

(Trích dịch từ Trí Tuệ Phật Giáo)

—o0o—

Bài Học Đạo Lý

Các bạn thường nghe câu “Phật trong nhà không thờ, thờ Thích Ca ngoài đường”, câu này cũng hàm nghĩa giống như nội dung của câu chuyện trên. Tức là chúng ta đã quên đi cội nguồn của chính mình. Cây có cội, nước có nguồn, chúng ta thì có cha mẹ, ông bà và tổ tiên, vì thế, ông bà cha mẹ là đấng tối tôn, tối kính đối với con cháu.

Trong kinh Tạp Bảo Tạng Đức Phật dạy rằng: “Nếu có người muốn được vua Phạm Thiên ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, vua Phạm Thiên đã có ở trong nhà. Muốn có Ðế Thích ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, Ðế Thích sẵn ở trong nhà. Muốn được tất cả Thiên thần ở trong nhà, chỉ cúng dường cha mẹ, tất cả Thiên thần đều ở trong nhà. Cho đến muốn cúng dường Thánh HiềnPhật, chỉ cúng dường cha mẹ, các vị Thánh HiềnPhật đều ở trong nhà”. Bởi lẽ, ân đức của cha mẹ rất lớn lao, ân tình ngọt ngào của cha mẹ đã trao truyền cho chúng ta là thực tế nhất không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi chúng ta.

Các bạn tôn thờ Phật, tức là phải học theo hạnh của Phật, mà muốn thực hiện được công hạnh của Đức Phật, thì các bạn phải giữ gìn tâm hiếu và thực hành hạnh hiếu bởi vì “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Thật hạnh phúc cho những ai còn cha mẹ, vì “Cha mẹ tại đường như Phật tại thế”.

Mong rằng, mỗi người chúng ta hãy trân quý cái hạnh phúc mà chúng ta đang còn, tức là Cha và Mẹ vẫn còn bên ta. Chúng ta hãy dâng lên hai đấng sinh thành niềm hạnh phúc ấy bằng “Tâm Phật” và “Hạnh Phật”, đó là cúng dường đấng vô thượng và công đức vô biên.

Comments are closed.