Tu Bát Quan Trai Mà Ăn Phi Thời Có Phạm Giới?

HỎI: Tôi được biết thời gian của khóa tu Bát quan trai là một ngày một đêm. Nhưng hiện nay có nhiều chùa truyền giới Bát quan trai vào lúc 7-8 giờ sáng và kết thúc khóa tu lúc 4-5 giờ chiều cùng ngày, như vậy có đúng không? Người thọ giới Bát quan trai không ăn phi thời, nhưng vì vấn đề sức khỏe cần ăn để uống thuốc thì không thành tựu Bát quan trai đúng không? Phạm giới này tội có nặng không?

(DIỆU MỸ, Q.8, TP.HCM)

ĐÁP: Bạn Diệu Mỹ thân mến!

Theo kinh luật Phật chế định, thời gian đầy đủ cho khóa tu Bát quan trai là một ngày một đêm. Tuy nhiên hiện nay vì phần lớn các chùa không đủ điều kiện để Phật tử lưu trú qua đêm, nên thời gian cho khóa tu Bát quan trai thường được phương tiện rút ngắn chỉ còn một ngày. Rõ ràng, một ngày là chưa đủ thời lượng cần thiết, đây là một thiệt thòi cho các hành giả nhưng vì hoàn cảnh khách quan nên ban tổ chức khóa tu đã tùy duyên phương tiện, và điều này có thể chấp nhận được.

Thọ giới Bát quan trai thì nguyện giữ giới không ăn phi thời, chính xác là không ăn gì thêm sau bữa ăn trưa. Tuy nhiên, như đã nói, hiện nay hầu hết các khóa tu này đều kết thúc lúc 5 giờ chiều. Sau khi kết thúc khóa tu, xả giới rồi, ai có nhu cầu thì cứ ăn uống bình thường.

Trong trường hợp hành giả tham dự khóa tu một ngày một đêm, muốn ăn tí gì để uống thuốc trị bệnh thì xin phép ban tổ chức. Vì bệnh duyên, nếu được ban tổ chức khóa tu cho phép, thì việc ăn phi thời của bạn không mang tội.

Nguồn: giacngo.vn