Vãng Sinh Ðông Phương Tịnh Độ

HỎI:Tôi muốn vãng sinh về Đông phương thế giới Tịnh Lưu Ly của Phật Dưc Sư nên thường trì chú Dược Sư. Xin hỏi, chưa trường chay trì chú được không? Vì một số lý do riêng nên tôi vẫn chưa thể thờ tôn tượng Phật Dưc Sư, vậy tôi thờ một bản kinh Dược Sư được không?

NGUYÊN KHANH, lamduong….@yahoo.com.vn

vangsanh.jpg
Đức Tây phương Giáo chủ – A Di Đà Phậtthánh chúng
tiếp dẫn người chấp trì danh hiệu Phật nhất tâm bất loạn

ĐÁPBạn Nguyên Khanh thân mến!

Người Phật tử được khuyến khích ăn chay ít nhất một tháng hai ngày, khá hơn là bốn ngày, nhiều hơn thì càng tốt. Vì không bắt buộc phải trường trai, nên bạn dù chưa ăn chay trường vẫn trì chú c Sư bình thường và được lợi ích vô lượng. Muốn vãng sinh về Đông phương Tịnh độ của Phật Dược Sư, ngoài trì chú miên mật bạn cần sám hối, giữ giới, phát nguyện sinh về, thực hành theo bản nguyện của Ngài.

Khi chưa thể thờ hình tượng Phật Dược Sư, bạn nên tìm cách như: Ép nhựa một tấm ảnh nhỏ Phật Dược Sư để trong kinh hoặc trên kệ sách (nơi nào đó thích hợp), lưu giữ hình tượng Ngài trong máy tính hay điện thoại để tiện thường đem ra chiêm ngưỡng, quán tưởng và vận tâm kính lễ. Phụng thờ kinh c Sư cũng là một cách tôn kính Ngài, được phước báo vô lượng.

Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn