Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 05/2016

phapthihoi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 16 – BC/2016
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 05/2016

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website và sự trợ duyên của các Mạnh Thường Quân gần xa. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Tiếp tục cúng dường Kinh-Sách trong kế hoạch Ấn Tống 1000 Bộ Kinh Đại Thừa để Thượng Tọa Trụ Trì tùy duyên cúng dường các chùa trong các chuyến Hoằng Pháp về các tỉnh miền trung năm Bính Thân 2016.

Ngày cúng:  21/05/2016.

Địa điểm: Chùa Nghĩa Hòa – Thôn Vĩnh Điềm Thượng, Phường Vĩnh Hiệp, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Chứng minh Phật Sự : TT.Thích Như Lưu

Chi tiết:

STT Kinh-Sách Số Lượng
01 A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận – TT Thích Tuệ Sỹ 2
02 Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ – Cs.Hạ Liên Cư – Như Hòa Dịch 30
03 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký – Cs Nguyên Huệ Dịch 2
04 Kinh Di Đà Hợp Giải – Như Hòa Dịch 20
05 Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh 50
06 Kinh Pháp Hoa – Phẩm Phổ Môn Lược Giảng – HT Tuyên Hóa 30
07 Kinh Pháp Hoa – HT Trí Tịnh 30
08 Luận Du GiàĐịa – Cs Nguyên Huệ Dịch 2
09 Nhị Khóa Hiệp Giải – HT Khánh Anh Dịch 10
10 Truyện Tranh Phật Giáo – Nhiều Tác Giả 1

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

TP.HCM , ngày 23 tháng 05 năm 2016

T.M Ban Quản Trị

PT Nam Thiên ( đã )