Báo Cáo Về Việc Ấn Tống Kinh Sách Tháng 07/2015

phapthihoi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 09 – BC
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ Tháng 07/2015

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website và sự trợ duyên của các Mạnh Thường Quân gần xa. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Ấn Tống Kinh-Sách cúng dường lớp Tăng-Ni Sinh Trường Trung Cấp Phật Học Khánh Hòa.

Người thỉnh: Sư Cô Thích Nữ Viên Nhàn – Giảng Viên Môn Sử Học

Nơi Cúng Dường: Lớp Tăng/Ni Sinh Trường Trung Cấp Phật Học Khánh Hòa

Địa Chỉ: Chùa Long Sơn, số 20 đường 23 tháng 10 – Nha Trang – Khánh Hòa

Ngày thỉnh: 12/06/2015

Nhờ sự trợ duyên của Tổ Ấn Tống Hội Bông Sen Hà Nội (www.hoibongsen.com), BQT đã tổ chức đợt Cúng Kinh-Sách Lần 1: 12/07/2015.

Chi tiết:

STT Kinh/Sách SL
1 Đức PhậtPhật Pháp – Phạm Kim Khánh 25
2 Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ – HT. Thanh Kiểm 80
3 Phật Học Khái Luận – HT Chơn Thiện 20
4 Phật Học Phổ Thông – HT Thiện Hoa 10
5 PhậtThánh Chúng – Cao Hữu Đính 12
6 Sự Tích Giới Luật – NS Trí Hải 10
7 Tám Quyển Sách Quý – HT Thiện Hoa 20
8 Thập Đại Đệ Tử 12
9 Tích Truyện Pháp Cú – TV Thường Chiếu 10
10 Truyện Cổ Phật Giáo – HT Minh Chiếu 2
11 Kinh A Hàm(Trung A Hàm) –  TT Thích Đức Thắng – TT Thích Tuệ Sỹ 3
12 Từ Điển Thiều Chửu 20

Xin vui lòng nhấp chuột vào hình khi muốn xem rõ hơn.

2) Ấn Tống Kinh-Sách Cúng dường cho các chùa ở Miền Trung Việt Nam:

Số Kinh Sách này được Pháp Thí Hội chuyển về chùa Nghĩa Hòa – Nha Trang trong các tháng trước, nay đủ duyên chuyển từ Chùa Nghĩa Hòa tới các chùa đang cần trợ duyên trong các chuyến hoằng pháp của Thượng Tọa Trụ Trì

Địa Chỉ: Các chùa tại Phú Yên – Bình Định – Quảng Ngãi

Chứng Minh Phật Sự : TT.Thích Như Lưu

Ngày cúng: 18/07/2015

Chi tiết:

– Mỗi một thùng kinh sẽ có từ 5-10 loại kinh : Pháp Hoa – Vô Lượng Thọ – Dược Sư – Nhân Quả – Địa Tạng – Vu Lan – Niệm Phật Ba La Mật – Nhật Tụng – Lương Hoàng Sám

– Tùy theo số Phật Tử tại các chùa ở mỗi địa phương mà số lượng sẽ được Trụ Trì quyết định.

An-Tong-Quang-Ngai (1) An-Tong-Quang-Ngai (2)

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa. Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

Kính chúc quý Phật Tử cùng gia đình luôn an lạc.

TP.HCM , ngày 31 tháng 07 năm 2015

T.M Ban Quản Trị

Nam Thiên(đã )