Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách Tháng 09/2015

phapthihoi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 11 – BC
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 09/2015

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website và sự trợ duyên của các Mạnh Thường Quân gần xa. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau

I) Ấn Tống Cúng Dường Đại Tạng Kinh Tiếng Việt – Phiên Bản Điện Tử Trên CD Rom

Đây là chương trình Ấn Tống CD Phiên Bản Điện Tử Kinh – Sách Phật Giáo Tiếng Việt cúng dường Tăng/Ni sinh tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam ( TPHCM ) trong niên học 2015.

Nhóm thực hiện: ĐĐ Thích Vạn Lợi – Quán Như

Số Lượng: 120 Bộ

Ngày thỉnh: 31/07/2015

Ngày cúng: 01/09/2015

 

II) Ấn Tống Tủ Truyện Tranh Phật Giáo cúng dường cho các chùa:

1) Tịnh Thất Viên Âm ( Vạn Ninh – Khánh Hòa )

Địa chỉ: Thôn Phú Hội – Xã Vạn Thắng – Huyện Vạn Ninh – Tỉnh Khánh Hòa

Người thỉnh: Trụ Trì – NS.Thích Nữ Viên Pháp

Ngày thỉnh: 09/07/2015

Ngày cúng: 23/09/2015

 

2) Chùa Giác Hải (Nha Trang – Khánh Hòa )

Địa chỉ: 38 Lê Hồng Phong – P Phước Toàn Đông – TP Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

Người thỉnh: NS.Thích Nữ Viên Nhàn

Ngày thỉnh: 09/07/2015

Ngày cúng: 23/09/2015

 

3) Chùa Phước Quang (Nha Trang – Khánh Hòa )

Địa chỉ: Xã Phước Đồng – TP Nha Trang – Khánh Hòa

Người thỉnh: Sư Trưởng Thích Nữ Huệ Như – NS.Thích Nữ Viên Nhàn – NS Thích Nữ Viên Toàn

Ngày thỉnh: 09/07/2015

Ngày cúng: 23/09/2015

 

4) Chùa Đồng Phú ( Sông Hinh – Phú Yên )

Địa chỉ: Thôn Đồng Phú – Xã Đức Bình Tây – Huyện Sông Hinh – Tỉnh Phú Yên

Người thỉnh: Trụ Trì – NS.Thích Nữ Viên Trí

Ngày thỉnh: 09/07/2015

Ngày cúng: 23/09/2015

 

5) Chùa Quảng Nguyên ( Daklak )

Địa chỉ:Thôn 10 – Eakhal – Eah’leo – Daklak

Người thỉnh: NS.Thích Nữ Viên Nhàn – NS.Thích Nữ Viên Đức

Ngày thỉnh: 09/07/2015

Ngày cúng: 23/09/2015

 

+ Chi tiết:

 

STT Tên SL
1 Bộ Truyện Tranh Phật Giáo – HT Tịnh Không 6
2 Bộ Truyện Tranh Phật Giáo – Ps Hải Đào 6
3 Bộ Truyện Tranh Phật GiáoHạnh Đoan 6
4 Bộ Truyện Tranh Phật Giáo – Mạt Nhân Đạo Quang Dịch 6
5 Bộ Truyện Tranh Phật Giáo – Hương Bối Dịch 6
6 Bộ Truyện Tranh Phật Giáo – Nhiều Tác Giả Khác 6

 

III) Ấn Tống Kinh-Sách cúng dường lớp Tăng-Ni Sinh Trường Trung Cấp Phật Học Khánh Hòa.

Người thỉnh: Sư Cô Thích Nữ Viên Nhàn – Giảng Viên Môn Sử Học

Nơi Cúng Dường: Lớp Tăng/Ni Sinh Trường Trung Cấp Phật Học Khánh Hòa

Địa Chỉ: Chùa Long Sơn, số 20 đường 23 tháng 10 – Nha Trang – Khánh Hòa

Ngày thỉnh: 12/06/2015

– Ngày cúng lần 1: 12/07/2015.

Ngày cúng lần 2: 23/09/2015

Chi tiết:

 

STT Tên SL
1 Tích Truyện Pháp Cú ( Bộ 3 Tập ) – TV Viên Chiếu 3
2 A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận ( Bộ 3 Tập ) – TT Thích Tuệ Sỹ 5
3 Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo – TT Thích Hạnh Bình 2
4 Vô NgãNiết Bàn – HT Thiện Siêu 5
5 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt ( Bộ 6 Tập ) – Minh Đức Triều Tâm Ảnh 2
6 Đức Phật Đã Dạy Những Gì ? 10
7 Kinh Tạp A Hàm – TT Tuệ Sỹ 2

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách (vui lòng nhấp chuột vào hình để xem to hơn)

 

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

Kính chúc quý Phật Tử cùng gia đình luôn an lạc.

TP.HCM , ngày 02 tháng 10 năm 2015

       T.M Ban Quản Trị

PT Nam Thiên ( đã )