Chuyển Hóa Phiền Não

Giới-Định-Tuệ được thiết lập thì tham sân si, phiền não dần được chuyển hóa.

HỎI: Tôi mới 21 tuổi nhưng đã trải nghiệm nhiều bất hạnh do bệnh tật và tâm trí luôn dao động. Khi tìm hiểu Phật pháp tôi biết được đó là do nghiệp của mình đã gây ra. Tôi nhận ra rằng nếu chuyển hóa và từ bỏ tham sân si thì con người sẽ bớt đau khổ. Tôi đã cố gắng thực hành theo nhưng chỉ được vài ngày thì mọi thứ vẫn trở lại như cũ. Tôi không đủ khả năng để kiểm soát mình, đôi lúc không biết mình là ai, tâm tư luôn hỗn loạn. Tôi phải làm thế nào để chuyển hóa phiền não?

(TỐ NHI, tothiquinhi@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Tố Nhi thân mến!

Bạn đã thành tựu một cái thấy vô cùng chính xác và quan trọng, đó là mọi khổ vui của đời sống hiện tại đều do nghiệp thiện ác của mình đã gây tạo trong quá khứ biểu hiện ra. Từ nhận thức này, ta không còn than trời trách người, mà chỉ lo chuyển hóa nghiệp lực của mình.

Bạn đã đúng khi xác định “chuyển hóa và từ bỏ tham, sân, si thì con người sẽ bớt đau khổ”. Bởi đau khổ và những điều không như ý luôn đoanh vây đời sống con người nhưng căn nguyên đều phát xuất từ nơi tham sân si của chính mình. Nên bớt tham sân si được chừng nào thì mình bớt khổ chừng nấy.

Tuy nhiên, để chuyển hóa tham sân si, phiền não nói chung là một quá trình dài, đòi hỏi phải có phương pháp, cùng với sự kiên tâm bền chí, nói chung là phải tu tập.

Không riêng bạn, mà bất cứ người nào biết quan sát tâm thì đều nhận ra rằng tâm mình luôn dao động, lắm lúc hỗn loạn, rất khó để kiểm soát tâm ý. Năng lực dấy khởi của ý nghiệp rất mạnh, do đó chỉ tập trung chuyển hóa tâm trong vài ngày thì kết quả rất giới hạn, bạn cần phát nguyện điều phục và chuyển hóa tâm trong suốt cả đời mình.

Vì vậy, để chuyển hóa phiền não, trước hết bạn cần quy hướng Tam bảo và phát nguyện trau dồi đạo đức phẩm hạnh của người Phật tử (Giới-giữ năm giới). Tiếp đến, nương vào một pháp môn tu như niệm Phật, thiền định, trì chú để trụ tâm (Định-tâm an tịnh). Trên nền tảng Giới và Định, bạn tiếp tục phát huy thiền quán, thấy rõ như thật về thân, tâm và thế giới là huyễn có, duyên sinh, vô thườngvô ngã (Tuệ).

Khi Giới-Định-Tuệ được thiết lập thì tham sân si, phiền não dần được chuyển hóa. Giới-Định-Tuệ càng chói sáng thì phiền não càng bị triệt tiêu. Cứ liên tục và bền bỉ tu tập như vậy trong đời sống hàng ngày thì mới chuyển hóa tham sân si và làm chủ được mình.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn