Gián Tiếp Sát Sanh

Hỏi: Vì thương xót chúng sanh nên tôi không nỡ sát hại sinh vật và phát tâm ăn chay hơn 1 năm nay. Tôi mới tốt nghiệp đại học thủy sản, nếu làm trong công ty thủy sản (ngành kinh tế) có phải là gián tiếp sát hại chúng sanh không?

Như vậy có mang nghiệp ác không? Tôi muốn cầu siêu cho các sinh vật đã chết được siêu độ có được không? Nếu được phải làm như thế nào?(NGỌC LÂM, nnlam179@yahoo.com.vn) 

wwwPS.jpg

Phóng sanh là một việc làm thiện lành – Ảnh minh họa

Đáp: Bạn Ngọc Lâm thân mến!

Vì thương chúng sanh nên bạn phát tâm ăn chay trường, điều này rất tốt. Trong trường hợp ăn chay trường mà ảnh hưởng đến sức khỏe và công tác thì bạn có thể ăn chay kỳ (2, 4 hoặc 8 ngày/tháng). Ăn chay là một phương tiện nhằm thể hiện và nuôi dưỡng tâm từ bi.

Khi làm việc cho một công ty thủy sản (chuyên ngành kinh tế), điều mà bạn cần quan tâmnghiệp vụ chuyên môn cùng đạo đức nghề nghiệp hơn là lo ngại đến vấn đề “gián tiếp sát sanh”. Vì cuộc sống được kiến tạo bởi vô vàn nhân duyên trùng điệp, nên với hầu hết mọi người thì “gián tiếp sát sanh” là vấn đề khó có thể tránh khỏi. Do vậy, bạn cứ đi làm việc bình thường mà không có gì phải lo lắng về việc tạo nghiệp gián tiếp sát sanh.

Muốn cầu siêu cho các sinh vật đã chết là một tâm nguyện tốt. Khi làm được bất cứ điều gì thiện lành, bạn hãy hồi hướng công đức cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh được sanh về cõi lành.

Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn