Khảo Đảo

HỎI: Thời tuổi trẻ vì mê lầm nên tôi tạo nhiều nghiệp bất thiện, không hiếu thuận với cha mẹ…, thậm chí còn tu luyện theo một giáo phái ngoại đạo đến nỗi bị “tẩu hỏa nhập ma” hành hạ gần 10 năm nay. Thời gian gần đây tôi hội đủ duyên lành biết quy hướng Phật giáo, tin tưởng nhân quả, tụng kinh, niệm Phật và làm các việc phước thiện. Tuy nhiên, những “năng lượng xấu – các thế lực vô hình” vẫn đeo đẳng phá hoại mỗi khi tôi tu tập, làm việc thiện hay chí thú làm ăn, chúng còn đe dọa khi tôi lìa đời sẽ bắt thần thức giam cầm nơi cõi dữ. Vậy tôi phải làm sao? (TRAN; akltran@att.net)

ĐÁP: Bạn Tran thân mến!

Chúng tôi nghĩ rằng, trong trường hợp của bạn thì việc cần yếu nhất là phải thiết lập chánh niệm. Khi tâm ý được tập trung, tự làm chủ thì mới có khả năng hóa giải sự quấy nhiễu của phiền não. Nếu bạn đã biết niệm Phật rồi thì niệm danh hiệu Phật A Di Đà để duy trì chánh niệm là cách hay nhất.

Bạn nên tập trung niệm danh hiệu Phật mọi lúc mọi nơi có thể, đồng thời nguyện hồi hướng công đức vãng sanh Tây phương Tịnh độ. Với oai lực bất khả tư nghì của danh hiệu Phật, các thế lực nội ma ngoại chướng rất khó có thể quấy nhiễu hay làm hại người thọ trì. Mặt khác, nếu nhất tâm niệm Phật thì chắc chắn lúc lâm chung, Phật A Di Đà cùng chư Thánh chúng sẽ tiếp dẫn bạn về Cực lạckhông có bất cứ thế lực nào có thể ngăn cản được.

Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn