Báo Ứng Hiện Đời – Hạnh Đoan Dịch

38,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Báo Ứng Hiện Đời – 4 Tập

Dịch giả: Hạnh Đoan

NXB: Hồng Đức

Bìa Mềm

Danh mục: