Phật Pháp Và Khoa Học – HT Duy Lực Dịch

5,500 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Phật Pháp Và Khoa Học

Dịch giả: HT. Duy Lực

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Số trang: 70

Bìa mềm