Duy Thức Học Nhập Môn – HT Thiện Hoa

32,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Duy Thức Học Nhập Môn
Dịch giả : HT.Thiện Hoa
Ngôn ngữ : Việt
Nhà xuất bản : Tôn Giáo
Năm xuất bản : 2006
Số trang: 350
Bìa mềm