Kinh Dược Sư – HT Huyền Dung Dịch

20,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức

Dịch giả: HT.Huyền Dung

NXB: Tôn Giáo

Số trang: 118 trang

Bìa mềm