Kinh Lăng Già – HT Duy Lực Dịch

22,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Kinh Lăng Già

Dịch giả : HT.Duy Lực

Nhà xuất bản : Nhà Xuất Bản Tôn Giáo

Năm xuất bản : 2000

Số trang : 245

Bìa mềm