Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 3 Tập ) – HT Trí Tịnh

210,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên

Việt dịch: HT.Trí Tịnh

Viện Phật Học Phổ Hiền Xuất Bản PL. 2530 DL 1986 (Trọn bộ 3 tập)

Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn hành

Bìa mềm