Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – HT Thiền Tâm Dịch

15,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Dịch giả : HT.Thiền Tâm – HT. Đức Niệm – HT.Giác Hải

Năm xuất bản : 2012

Số trang : 183

Bìa mềm