Kinh Vạn Phật – HT Thiện Chơn Dịch

88,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Kinh Vạn Phật

Việt dịch: HT.Thiện Chơn

Nhà xuất bản : Nhà xuất bản tôn giáo

Năm xuất bản : 2013

Số trang : 753

Bìa cứng