Phật Tổ Ngũ Kinh – HT Hoàn Quan Dịch

42,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh : Phật Tổ Ngũ Kinh

Dịch giả : HT.Hoàn Quan

Ngôn ngữ : Hán – Việt – Hoa

Số trang : 655

Nhà xuất bản : NXB TP. HCM

Bìa mềm

Danh mục: Tag: