Kinh Tứ Thập Nhị Chương – HT Hoàn Quan Dịch

14,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Kinh Tứ Thập Nhị Chương

Dịch giả : HT.Hoàn Quan

Ngôn ngữ : Hán – Việt

Số trang : 167

Nhà xuất bản : Tôn Giáo

Năm xuất bản : 2004

Bìa mềm