Kinh Pháp Cú – HT Minh Châu Dịch

32,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Kinh Pháp

Dịch giả : HT.Minh Châu

Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Hồng Đức

Năm xuất bản : 2013

Bìa cứng