Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời

30,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Kinh Nhật Tụng

Soạn giả: HT.Minh Thời

Số trang: 528

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Bìa cứng

cần 70 bộ

Danh mục: Tag: