Kinh Niệm Phật Ba La Mật – HT Thiền Tâm Dịch

7,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Kinh Niệm Phật Ba La Mật

Dịch giả: HT.Thiền Tâm

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 96

Nhà xuất bản : Tôn Giáo

Năm xuất bản : 2012

Bìa mềm