Kinh Thắng Man – HT Đức Niệm Dịch

22,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Kinh Thắng Man

Dịch giả: HT.Đức Niệm

Nhàn xuất bản: Tôn giáo

Xuất bản: 4/2004

Số Trang: 480 Trang

Bìa mềm

 

cần 49 bộ