Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội – HT Trung Quán Dịch

26,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh : Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật

Dịch giả : HT. Trung Quán

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 190

Nhà xuất bản : Tôn Giáo

Năm xuất bản : 2012

Bìa mềm

cần 94 bộ